Livet med ebbe og flod

Det nordfrisiske vadehav

Høj- og lavvande, flod og ebbe, er forårsaget af flere faktorer såsom tyngdekraften fra solen, månen og jorden og centrifugalkraften på vores planet. Storm og blæst spiller selvfølgelig også en stor rolle. Det gælder også vadehavet i Dagebüll, som er en del af UNESCOs verdensnaturarv " Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer" og derfor er et af de største vadehave i verden.

Til tidevandskalenderen

Konstant forandring

Uanset om der er stærkere eller svagere tidevand: Hver eneste cyklus med tidevand leder alt – fra sand til havvand – mod kysten og ændrer dermed udseendet af Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Mindre og større stormfloder forandrer løbende vadehavsområdet i større eller mindre grad. Vandløb – såkaldte tidevandsbække – kan forskyde deres flodleje, sandøer kan skifte beliggenhed, og selv hele kyststrækninger kan omformes.

Vidunderligt dyrerige

Trods de omskiftelige levevilkår er vadehavet vugge og grav for utallige skabninger og dyregrupper – lige fra ål til vimme. Alger, hjertemuslinger og pebermuslinger, krabber, ringorme, muddersnegle og mange andre arter holder til her. Børsteormen er ansvarlig for renlighed og hygiejne, og dens egenskaber bruges også i rensningsanlæg.

Fuglelivet ved vadehavet er yderst interessant og artsrigt: Nogle af arterne lever året rundt i kystområdet, mens andre kun tilbringer en begrænset tid her eller mellemlander som trækfugle. Du kan blandt andet observere flokke af grågæs. Og selvfølgelig altid i nærheden: Måger – især sorthovedede måger.

Du kan finde endnu mere spændende information om vadehavet og guidede ture på nationalparkens hjemmeside.